Preloader
(+84) (4) 62781186 (+84) 0913064948 contact@viettax.com.vn
Tư vấn thuế nhà thầu

Tư vấn thuế nhà thầu


- Thực hiện các thủ tục về thuế và kế toán cho dư án bao gồm:

  • Lựa chọn phương pháp tính thuế
  • Thủ tục miễn giảm thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài (nếu có)
  • Thủ tục hoá đơn
  • Thủ tục kê khai thuế điện tử

- Lập báo cáo tài chính theo quý và theo năm tài chính
- Định kỳ kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
- Kê khai thuế nhà thầu
- Soát xét thuế nhập khẩu
- Lập báo cáo sử dụng hoá đơn
- Nộp tờ khai thuế qua mạng
- Soát xét hợp đồng, thanh lý biên bản nghiệm thu bàn giao
- Lập báo cáo quyết toán và đóng mã số thuế
- Giải đáp vướng mắc có liên quan

Khách hàng và đối tác tin cậy

Fujita
Hazama Ando
Hitachi
Tenma
Yurtec