Preloader
(+84) (4) 62781186 (+84) 0913064948 contact@viettax.com.vn
Tư vấn chuyển giá (Giao dịch liên kết)

Tư vấn chuyển giá (Giao dịch liên kết)


* Cung cấp các tài liệu toàn diện về chuyển giá liên quan đến các giao dịch được xem xét và các giao dịch với các bên liên kết khác trong năm tài chính
- Tuân thủ các quy định hiện hành về chuyển giá tại Việt Nam và có tham chiếu đến các tình huống thực tế ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ chuẩn bị các tài liệu về chuyển giá theo một quy trình dựa trên các bước bao gồm:
   + Phân tích chức năng và phân tích ngành công nghiệp;
   + Lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá thị trường thích hợp nhất (bao gồm một bước phân tích tài chính); và
   + Lập báo cáo.

* Cung cấp các tài liệu về chuyển giá có áp dụng cho năm tài chính trước đó
- Dựa trên các tài liệu chuyển giá toàn diện chúng tôi thực hiện các công việc:
   + Cập nhật bản phân tích chức năng và phân tích ngành theo những số liệu tại thời điểm hiện tại;
   + Xem xét lại cách lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá thị trường thích hợp nhất (bao gồm cập nhật thông tin phân tích tài chính); và
   + Lập báo cáo.

* Trình bày các giao dịch liên kết
- Theo những quy định về chuyển giá của Việt Nam, Doanh nghiệp phải hoàn thiện và trình bày bản chất của các giao dịch với các bên liên kết nộp cùng với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Hồ sơ thuyết minh về các giao dịch này được trình bày một cách rõ ràng có thể giúp giảm thiểu rủi ro việc Công ty bị các cơ quan quản lý thuế kiểm tra gắt gao. Mẫu hồ sơ quyết toán thuế yêu cầu trình bày gồm:
   + Thông tin về các giao dịch của doanh nghiệp với các bên liên kết trong năm tài chính, bao gồm giá trị và các tính chất đặc điểm của giao dịch, xác định các bên liên kết;
   + Các phương pháp xác định giá thị trường được sử dụng đối với mỗi giao dịch liên kết được trình bày; và
   + Phần trình bày về các điều chỉnh nhằm mục đích chuyển giá, tùy ý theo quyết định của người nộp thuế.

* Nhân sự vủa VIETTAX
- Đội ngũ của chúng tôi gồm những chuyên gia và thuế và tài chính hàng đầu Việt Nam với hơn 18 năm kinh nghiệm hoạt động trong nghề.
- Chúng tôi phục vụ vì lợi ích tuyệt đối cho khách hàng với toàn bộ tâm huyết và trí tuệ để cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp nhất, trở thành một phần của đội ngũ hoạt động lâu dài cho danh nghiệp. Thế mạnh của chúng tôi là mức phí hợp lý và độ tin cậy cao cũng như sự tôn trọng khách hàng để tạo dựng một mối quan hệ tốt nhất. Chúng tôi luôn theo đuổi nguyên tắc này với một yêu cầu cao và một phương pháp phù hợp.

* Hiểu rõ mục đích của thỏa thuận hợp tác
- Tuân thủ các quy định luật pháp về chuyển giá của Việt Nam, mang lại sự đảm bảo về thuế cho các giao dịch với các bên liên kết và tài liệu chuyển giá cho các hoạt động của người nộp thuế ở Việt Nam.
- Cung cấp những thông lệ về chuyển giá tại Việt Nam đến những chi nhánh trên thế giới và tại các khu vực khác của Công ty.

* Phương pháp thu thập thông tin và chuẩn bị tài liệu
- Ngoài những phương pháp truyền thống xác định giá trị thị trường đã được đề cập trong bản đề xuất, chúng tôi tập trung thực hiện những công việc sau:
   + Thu thập ý kiến tư vấn và tiếp cận trực tiếp;
   + Cùng với khách hàng thu thập những thông tin chính xác và hữu ích về đội ngũ toàn cầu, các bộ phận theo khu vực và các chi nhánh của Công ty mẹ;
   + Thu thập, phân tích dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam;
   + Chúng tôi hiểu rằng công việc này chứa đựng nhiều thử thách và chúng tôi tập trung vào việc đưa ra được giải pháp tốt nhất và phương thức giao tiếp khéo léo.
   + Chúng tôi cùng với khách hàng chuẩn bị tài liệu và làm việc với cơ quan thuế trong các đợt thanh tra.

* Mức phí hợp lý
- Các khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích từ hệ thống hoạt động xuyên suốt của chúng tôi. Chúng tôi có đủ điều kiện để tiết kiệm tối đa chi phí và tính toán mức phí tư vấn dựa trên các chi phí cơ bản. Chúng tôi tôn trọng tuyệt đối các luật thuế và các thông lệ kinh doanh ở Việt Nam.

Khách hàng và đối tác tin cậy

Fujita
Hazama Ando
Hitachi
Tenma
Yurtec