Preloader
(+84) (4) 62781186 (+84) 0913064948 contact@viettax.com.vn
Soát xét cho các mục đích thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế

Soát xét cho các mục đích thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế


- Soát xét sổ kế toán
- Soát xét báo cáo tài chính theo từng năm tài chính
- Soát xét kê khai thuế và điều chỉnh thuế GTGT, TNCN, TNDN, Thuế nhà thầu
- Soát xét việc sử dụng và báo cáo về hoá đơn
- Soát xét chứng từ gốc cho mục đích kế toán và thuế để giảm thiểu tối đa rủi ro
- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ với các bên để phù hợp với quy định hiện hành về kế toán và thuế ở Việt Nam
- Hỗ trợ cùng với Ban lãnh đạo công ty làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế trong thời gian cơ quan thuế có mặt thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp.

Khách hàng và đối tác tin cậy

Fujita
Hazama Ando
Hitachi
Tenma
Yurtec