Preloader
(+84) (4) 62781186 (+84) 0913064948 contact@viettax.com.vn
hoan-thue-gtgt

Hoàn thuế GTGT


Soát xét các tờ khai thuế GTGT và đệ trình hồ sơ hoàn thuế
- Kiểm tra (gần như 100% hoá đơn) và đưa giải pháp cho công ty
- Kiểm tra (gần như 100%) hợp đồng, thanh lý, thanh toán và các thông tin có liên quan cho mục đích thuế
- Soát xét tờ khai và làm tờ khai điều chỉnh số thuế phải nộp
- Đối chiếu dữ liệu trên hệ thống thuế và điều chỉnh nếu có
- Đệ trình hồ sơ hoàn thuế
- Giải trình số liệu với đoàn kiểm tra

Soát xét việc tuân thủ các nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp
- Soát xét sổ kế toán
- Soát xét tài sản và khấu hao
- Vấn đề lỗ luỹ kế (nếu có)
- Soát xét báo cáo tài chính năm
- Soát xét việc kê khai, nộp thuế bao gồm thuế TNCN, TNDN, Thuế nhà thầu
- Soát xét chứng từ gốc cho mục đích giảm thiểu rủi ro thuế phát sinh từ các tài liệu kế toán, hoá đơn, chứng từ và ghi sổ
- Tư vấn giải pháp hoàn thiện
- Hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp theo yêu cầu của Công ty khi phải giải trình số liệu với Cơ quan thuế.

Khách hàng và đối tác tin cậy

Fujita
Hazama Ando
Hitachi
Tenma
Yurtec