Preloader
(+84) (4) 62781186 (+84) 0913064948 contact@viettax.com.vn

Dịch vụ kế toán

- Ghi sổ kế toán
- Lập báo cáo tài chính theo quý và theo năm tài chính
- Định kỳ kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
- Kê khai thuế nhà thầu
- Thủ tục in ấn và báo cáo phát hành, báo cáo sử dụng hoá đơn
- Kê khai thông tin các giao dịch liên kết
- Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của công ty mẹ
- Tư vấn chính sách thủ tục liên quan bảo hiểm, thu nhập
- Nộp tờ khai thuế và tờ khai bảo hiểm qua mạng
- Giải...

Xem thêm

Đại diện về thuế

- Thực hiện các thủ tục trọn gói về thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Xem thêm

Soát xét cho các mục đích thanh tra, kiểm tra, quy

- Soát xét sổ kế toán
- Soát xét báo cáo tài chính theo từng năm tài chính
- Soát xét kê khai thuế và điều chỉnh thuế GTGT, TNCN, TNDN, Thuế nhà thầu
- Soát xét việc sử dụng và báo cáo về hoá đơn
- Soát xét chứng từ gốc cho mục đích kế toán và thuế để giảm thiểu tối đa rủi ro
- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ với các bên để phù hợp với quy định hiện hành về kế toán và thuế ở Việt Nam
- Hỗ trợ cùng với Ban lãnh đạo công ty làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế trong thời gian cơ quan thuế có mặt...

Xem thêm

Hoàn thuế GTGT

Soát xét các tờ khai thuế GTGT và đệ trình hồ sơ hoàn thuế
- Kiểm tra (gần như 100% hoá đơn) và đưa giải pháp cho công ty
- Kiểm tra (gần như 100%) hợp đồng, thanh lý, thanh toán và các thông tin có liên quan cho mục đích thuế
- Soát xét tờ khai và làm tờ khai điều chỉnh số thuế phải nộp
- Đối chiếu dữ liệu trên hệ thống thuế và điều chỉnh nếu có
- Đệ trình hồ sơ hoàn thuế
- Giải trình số liệu với đoàn kiểm tra

Soát xét việc tuân thủ các nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp
- Soát xét sổ kế toán
- Soát xét...

Xem thêm

Tư vấn thuế nhà thầu

- Thực hiện các thủ tục về thuế và kế toán cho dư án bao gồm:
Lựa chọn phương pháp tính thuế
Thủ tục miễn giảm thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài (nếu có)
Thủ tục hoá đơn
Thủ tục kê khai thuế điện tử
- Lập báo cáo tài chính theo quý và theo năm tài chính
- Định kỳ kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
- Kê khai thuế nhà thầu
- Soát xét thuế nhập khẩu
- Lập báo cáo sử dụng hoá đơn
- Nộp tờ khai thuế qua mạng
-...

Xem thêm

Tư vấn chuyển giá (Giao dịch liên kết)

* Cung cấp các tài liệu toàn diện về chuyển giá liên quan đến các giao dịch được xem xét và các giao dịch với các bên liên kết khác trong năm tài chính
- Tuân thủ các quy định hiện hành về chuyển giá tại Việt Nam và có tham chiếu đến các tình huống thực tế ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ chuẩn bị các tài liệu về chuyển giá theo một quy trình dựa trên các bước bao gồm:
+ Phân tích chức năng và phân tích ngành công nghiệp;
+ Lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá thị trường thích hợp nhất (bao...

Xem thêm

Thế mạnh công ty tại sao bạn chọn chúng tôi

Dịch vụ nổi bật chung sức cùng cộng đồng

Chi nhánh

Đội ngũ chuyên gia

Khách hàng

Dự án

Khách hàng và đối tác tin cậy

Fujita
Hazama Ando
Hitachi
Tenma
Yurtec