Preloader
(+84) (4) 62781186 (+84) 0913064948 (+84) 0903452599 contact@viettax.com.vn

Dịch vụ kế toán

- Ghi sổ kế toán
- Lập báo cáo tài chính theo quý và theo năm tài chính
- Định kỳ kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
- Kê khai thuế nhà thầu
- Thủ tục in ấn và báo cáo phát hành, báo cáo sử dụng hoá đơn ....

Xem thêm

Đại diện về thuế

- Thực hiện các thủ tục trọn gói về thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Xem thêm

Soát xét cho các mục đích kiểm tra, quyết toán thu

- Soát xét sổ kế toán
- Soát xét báo cáo tài chính theo từng năm tài chính
- Soát xét kê khai thuế và điều chỉnh thuế GTGT, TNCN, TNDN, Thuế nhà thầu
- Soát xét việc sử dụng và báo cáo về hoá đơn
- Soát xét chứng từ gốc cho mục đích kế toán và thuế để giảm thiểu tối đa rủi ro ...

Xem thêm

Hoàn thuế GTGT

- Soát xét các tờ khai thuế GTGT và đệ trình hồ sơ hoàn thuế
- Soát xét việc tuân thủ các nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp

Xem thêm

Tư vấn thuế nhà thầu

- Thực hiện các thủ tục về thuế và kế toán cho dư án bao gồm:
Lựa chọn phương pháp tính thuế
Thủ tục miễn giảm thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài (nếu có)
Thủ tục hoá đơn
Thủ tục kê khai thuế điện tử

Xem thêm

Tư vấn chuyển giá (Giao dịch liên kết)

- Cung cấp các tài liệu toàn diện về chuyển giá liên quan đến các giao dịch được xem xét và các giao dịch với các bên liên kết khác trong năm tài chính
- Cung cấp các tài liệu về chuyển giá có áp dụng cho năm tài chính trước đó
- Trình bày các giao dịch liên kết

Xem thêm

Thế mạnh công ty tại sao bạn chọn chúng tôi

Dịch vụ nổi bật chung sức cùng cộng đồng

Chi nhánh

Đội ngũ chuyên gia

Khách hàng

Dự án

Khách hàng và đối tác tin cậy

hazam
Tenma
Fujita
Hitachi
Yurtec

Gửi yêu cầucho chuyên gia

chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn

Gửi yêu cầu

Đăng kýnhận bản tin