Preloader
(+84) (4) 62781186 (+84) 0913064948 contact@viettax.com.vn
dich-vu-ke-toan

Dịch vụ kế toán


- Ghi sổ kế toán
- Lập báo cáo tài chính theo quý và theo năm tài chính
- Định kỳ kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
- Định kỳ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
- Kê khai thuế nhà thầu
- Thủ tục in ấn và báo cáo phát hành, báo cáo sử dụng hoá đơn
- Kê khai thông tin các giao dịch liên kết
- Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của công ty mẹ
- Tư vấn chính sách thủ tục liên quan bảo hiểm, thu nhập
- Nộp tờ khai thuế và tờ khai bảo hiểm qua mạng
- Giải đáp vướng mắc có liên quan

Khách hàng và đối tác tin cậy

Fujita
Hazama Ando
Hitachi
Tenma
Yurtec