Preloader
(+84) (4) 62781186 (+84) 0913064948 contact@viettax.com.vn
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi


  •      Tuân thủ pháp luật.
  •      Cung cấp đến khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp với chất lượng cao và đúng tiến độ đã cam kết.
  •      Hài hòa lợi ích: Lợi ích của nhà nước và lợi ích của người nộp thuế; Lợi ích của người lao động và lợi ích của người sử dụng lao động; Lợi ích của bản thân và lợi ích của đối tác.

Khách hàng và đối tác tin cậy

Fujita
Hazama Ando
Hitachi
Tenma
Yurtec